Aksana Maria Wietrow – architekt wnętrz

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Architektury Wnętrz, uczestniczka wystawy Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP 2019 w Warszawie, nagrodzona przez SAW za najlepszą pracę dyplomową, doświadczenie w biurach projektowych w Polsce i za granicą.

Aksana Maria Wietrow – interior designer

A graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Interior Architecture, participant of the Coming Out Best Diplomas of Academy of Fine Arts 2019 exhibition in Warsaw, award-winning by SAW for the best diploma, experience in design offices in Poland and abroad.